Over ons

Een totaal aanpak in mitigatie

Faunaprojecten staat voor een totaalaanpak in mitigatie. Wij ontwerpen, produceren en organiseren de ontwikkeling van onze eigen producten. Daarnaast verzorgen wij de plaatsing en toepassing van onze producten in het veld. Wij werken hierbij zoveel mogelijk met eigen machines en mensen. Door deze totaalaanpak kunnen wij een goede prijs-kwaliteitverhouding en snelle reactietijd garanderen.

Onze missie

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. In de komende jaren zal een groot deel van het Nederlandse woningbestand worden gerenoveerd en verduurzaamd, als gevolg van de het klimaatakkoord van Parijs. Met deze renovaties zullen op grote schaal nest- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vogel- en vleermuissoorten verdwijnen. Zonder hoogwaardige mitigatie en compensatie zal de staat van instandhouding van gebouwbewonende soorten sterk negatief worden beïnvloed. Het is de missie van Faunaprojecten om deze grote verbouwing tot een ‘natuurinclusief’ succes te maken.

Innovatieve producten

Omdat wij vinden dat de basis goed moet zijn leveren wij enkel producten die door ons ontworpen, samengesteld of bewerkt zijn. Op deze manier hebben wij grip op de kwaliteit en functionaliteit van de door ons geleverde producten. In onze producten zoeken wij voortdurend naar verbetering. Als u ideeën heeft om onze producten te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op!

Producten