Referenties

Plaatsen van tijdelijke vleermuiskasten

Uit onderzoek van ecologisch adviesbureau Habitus kwam naar voren dat er beschermde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aanwezig zijn in de bebouwing van appartementencomplex De Dillenburg in Doorwerth. Door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden konden deze verblijfplaatsen niet gehandhaafd blijven. Als compensatie voor de verdwijnende verblijfplaatsen heeft Faunaprojecten verschillende tijdelijke kraamkasten (VMT3) en zomerverblijfplaatsen (VMT1) geplaatst aan gebouwdelen van het complex die niet beïnvloedt worden door de werkzaamheden.


Natuurinclusief renoveren

Woningstichting Grootslag vroeg Faunaprojecten om enkele honderden vleermuis- en gierzwaluwkasten te plaatsen, in verband met een grote renovatie van woningen in de regio Andijk. Door de renovatie zouden verblijfplaatsen van gierzwaluwen en vleermuizen worden aangepast. Als compensatie werden enkele honderden tijdelijke en permanente voorzieningen geplaatst. Doordat Faunaprojecten werkt met eigen kasten en eigen hoogwerkers, konden de kasten snel en effectief worden geplaatst.


Inbouwvleermuiskasten voor Tilburg

Faunaprojecten leverde enkele honderden 2-laagse inbouwvleermuiskasten (VMPM2) en enkele tientallen inbouwkraamkasten (VMPK1) voor renovatieprojecten in Tilburg. De renovatieprojecten vallen onder het soortmanagementplan dat van kracht is voor woningbouwcorporaties in Tilburg. Het soortmanagementplan gaat uit van het principe van overcompensatie. Dit houdt in dat bij alle renovatieprojecten die onder het plan vallen, standaard vleermuis- en vogelvoorzieningen worden aangebracht.


Mitigerende maatregelen t.b.v. renovatiewerkzaamheden

Ingenieursbureau Aveco de Bondt vroeg Faunaprojecten om alle mitigerende maatregelen op zich te nemen die voortvloeiden uit een grootschalig renovatie project van sociale huurwoningen in de Wijk Prinsenbeek in Breda. De mitigatieopgave omvatte onder meer het plaatsen van meer dan honderd gierzwaluwkasten, het plaatsen van tientallen vleermuiskasten, het aanbrengen van mussenkasten en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen van vleermuizen en huismussen.


Maatwerkoplossingen in de gemeente Gulpen-Wittem

Faunaprojecten heeft in samenwerking met Arcadis vervangende voorzieningen aangebracht voor huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en steenuilen. De mitigerende maatregelen werden genomen ter voorbereiding op de sloop van twee panden in de gemeente Gulpen-Wittem. Doordat de omvang van de mitigatieopgave werd bepaald aan de hand van een worst-case-scenario, conform de handreiking passieve soortbescherming van de provincie Limburg, omvatte de mitigatieopgave een breed scala aan te realiseren functies en voorzieningen. De mitigatieopgave omvatte onder meer de inbouwen van vier grote maatwerkvleermuiskasten, het inbouwen van 10 gierzwaluwkasten, het geschikt maken van 20m gevelbekleding voor vleermuizen, het plaatsen van een steenuilenkast en het plaatsen van 2 vleermuistillen met nestgelegenheid voor huismussen.

Producten